Kontakt

     

E-mail: eswip@eswip.pl
T
el. 55 236 27 16

Fax. 55 235 33 88
www.eswip.pl

I
PS
E-mail: ips.ostroda@eswip.pl

Tel.  89 642 11 28

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska