Ludzie

     

W prowadzonym w Ostródzie przez Stowarzyszenie ESWIP możecie Państwo skorzystać ze wspracia następującej kadry:
Magdalena Wollman - animatorka
Sylwia Wyszyńska - doradca kluczowy
Marta Florkowska - animatorka specjalistyczna 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska